Dishin' Long Island: 5 De Mayo

Dishin' Long Island: 5 De Mayo

5 De Mayo in Westbury uses a unique ingredient to bring a vegetarian fajita to the meat lover's world.